Scroll to top

Despre proiect

Proiectul cu titlul Moștenirea religioasă dincolo de graniță (REHIO) acoperă județele Dolj, Olt și Mehedinți din România și districtele Vidin, Montana, Vratsa, Pleven, Veliko Tarnovo și Ruse din Bulgaria. Aceste județe sunt caracterizate de o mulțime de mănăstiri și biserici extrem de valoroase situate în ambele țări, unele dintre ele datând de la jumătatea secolelor iar prin moștenirea religioasă intangibilă au un potențial imens de dezvoltare turistică. Cu toate acestea, turismul religios este subdezvoltat în zonă și, în primul rând, este distribuit în mod neuniform între Marea Neagră și restul regiunii.

 Obiectivul general și schimbarea preconizată a situației actuale:

Obiectivul general al proiectului REHIO rezidă în promovarea regiunii transfrontaliere, acoperită de proiect, ca o destinație pentru turismul religios. Atingerea acestui obiectiv va marca turismul religios ca un nou brand în marketingul turistic transfrontalier și, în plus, va crea condiții favorabile hotelurilor din ambele zone.

Proiectul REHIO va contribui la îndeplinirea obiectivului specificat pe baza unui număr de strategii, politici sau planuri de management comune pentru valorificarea (inclusiv creșterea gradului de conștientizare) patrimoniului cultural și natural, în scopul unor beneficii economice durabile. Acesta sugerează o strategie comună de promovare a moștenirii religioase (patrimoniul material și imaterial) de-a lungul Dunării în ambele țări, precum și un nou produs turistic transfrontalier comun, adică un ghid electronic,  o platformă online și o aplicație mobilă pentru rute religioase, care să prezinte patrimoniul religios, locuri pentru cazare și activități de agrement în regiunea transfrontalieră.

REHIO contribuie la soluționarea nevoilor care sunt împărtășite și peste graniță și care nu pot fi realizate complet numai de o singură parte, indiferent de nivelul național de implicare. E cazul unei moșteniri religioase, comună și intangibilă, a unui teritoriu de-a lungul Dunării, care nu poate fi abordată separat din cauza dezvoltării istorice comune a regiunilor bisericii în ultimele secole. Rezultatele preconizate ale proiectului adaugă valori, deoarece nu vor fi promovate doar siturile și monumentele religioase, ci și moștenirea istorică comună intangibilă, incluzând sărbătorile, tradițiile și practicile religioase, care a mers mînă în mână de la începutul secolelor până în prezent, fiind de apreciat prin prezența lor astăzi și prin expresia asemănării ambelor culturi.

Proiectul a desfășurat următoarelor activități:

          1) Două studii de teren (1 în Bulgaria și 1 în România) pentru analizarea siturilor religioase și a patrimoniului creștin intangibil (sărbători creștine comune, practici și obiceiuri din județele acoperite de proiect), dar și locuri pentru cazare / activități de agrement în jurul site-urilor identificate;

2) Ateliere de lucru pentru grupurile țintă din zonele de frontieră (în Bulgaria și în România) pentru a prezenta și discuta rezultatele studiilor și a contura strategia;

3) O strategie comună pentru promovarea dezvoltării turismului religios și pentru diversificarea patrimoniului religios (tangibil și intangibil) în cele două regiuni;

4) Un ghid on-line în trei limbi (română, bulgară și engleză) pentru prezentarea moștenirii religioase (intangibile și tangibile) din aceste regiuni acoperite de studiu, locurile de cazare în mănăstiri și pensiuni, precum și hoteluri din jurul mănăstirilor, inclusiv activități de agrement și hărți ale siturilor religioase, din ambele părți ale graniței;

5) O platformă electronică pentru pelerini / turiști interesați de turismul religios, care indică locații religioase; moștenire intangibilă – sărbători, obiceiuri, practici și / sau tradiții comune; locuri pentru cazare (mănăstiri și pensiuni / hoteluri); activități de agrement și hartă a locațiilor religioase din zona transfrontalieră, acoperite de proiect (www.cdst.ro);

6) Publicitate și informații, mai precis o campanie publicitară pentru promovarea proiectului, rezultatele și obiectivele acestuia, inclusiv patru conferințe de presă; brosuri și pliante; un film documentar pentru promovarea patrimoniului religios (tangibil și intangibil); publicații tematice pentru mass-media locală; două scurte reclame TV pentru promovarea potențialului transfrontalier al turismului religios difuzate pe canalele TV locale;

7) O aplicație mobilă pentru dispozitive inteligente care se descarcă din App Store și Google Play: CDST – a fost creată pentru a indica site-urile / rutele religioase, dezvoltate de proiect. Noutățile proiectului sunt reprezentate de strategia propusă pentru dezvoltarea turismului religios, ghidul online, platforma electronică și aplicația mobilă, care vor prezenta în mod interactiv site-urile religioase identificate, dar și moștenirea religioasă intangibilă – obiceiurile comune, sărbătorile și un istoric comun al regiunilor transfrontaliere.

 Produsele turistice sugerate vor fi pentru prima dată prezentate ca un nou brand în marketingul transfrontalier turistic.

Proiectul REHIO propune noi abordări și metode inovatoare, precum elaborarea strategiei de promovare a patrimoniului religios al zonelor, finanțate de proiect, care sugerează trasee de turism religios prin instrumente on-line (precum platforma electronică, e-ghid-ul și aplicația mobilă), inclusiv o promovare intensivă a produselor electronice. Soluțiile propuse față de problemele abordate de proiect creează un teren pentru crearea unei noi mărci pentru turism și pentru creșterea cazărilor la hoteluri în ambele regiuni. Având în vedere amplasarea favorabilă a regiunilor, finanțate de proiect, lângă Dunăre, credem că o strategie de marketing comună și eficientă și produsele turistice inovatoare pentru promovarea patrimoniului religios depășesc practica existentă de promovare a turismului, sugerând o nouă marcă, care se va adăuga la marketingul turistic existent și va crește substanțial și va îmbunătăți sectorul turistic în zonele proiectului.

 Moștenirea religioasă a regiunii transfrontaliere este una dintre direcțiile turiștilor cu un potențial imens de dezvoltare, oferind noi oportunități în regiunea de frontieră. Cu toate acestea, turismul durabil centrat de-a lungul Dunării este încă în curs de dezvoltare și evoluează pe o piață total diferită (cantitativ și calitativ) decât turismul de masă sezonier al Mării Negre. Această caracteristică și divergența sa față de evoluția celorlalte țări/districte/județe indică nevoia dezvoltării unui turism durabil în aceste zone. Starea actuală arată o discrepanță între potențialul turistic religios și turismul nedezvoltat. Unele puncte slabe și constrângeri majore sunt legate de popularitatea scăzută a siturilor religioase și de patrimoniul religios intangibil al ambelor regiuni, ceea ce duce la un număr insuficient de nopți de cazare (în hoteluri/pensiuni și, de asemenea, în mănăstiri, care oferă locuri de cazare) realizate în unele județe de graniță (Vidin, Montana, Vratsa, Pleven și Veliko Tarnovo în județele BG și Olt, Dolj, Mehedinți din România), unele dintre ele se confruntă cu cea mai mică pondere a vizitelor turistice. Pe lângă aceasta, operatorii de turism locali nu sunt suficient de cunoscuți și nu au capacitatea sau cunoștințele de a promova potențialul deplin al locurilor religioase.