Scroll to top
Back

Biserica „Sfânta Treime”

Scroll

01. Descriere

Sfântul lăcaș este ctitoria bătrânei jupânese Dumitrana Știrbei stolniceasa, zisă Știrboaica, fiica învățatului Constantin Strâmbeanu și văduva Marelui Logofăt Constantin Știrbei, fost caimacam al Craiovei în anul 1741. Biserica a fost construită între 1765-1768, fiind ridicată din piatră și cărămidă, remarcându-se prin stilul brâncovenesc, forma de cruce, turla zveltă de deasupra naosului și pridvorul cu colonade. În 1811, în curtea bisericii au fost construite mai multe chilii cu etaj, probabil în vederea amenajării unui așezământ monahal. A avut de suferit în timpul Revoluției de la 1821, astfel că în 1823 a fost refăcut acoperișul. La cutremurul din 1838, s-au înregistrat noi stricăciuni, biserica fiind reparată doi ani mai târziu de Ecaterina (Catinca) Bibescu și fiul său, marele logofăt Barbu Știrbei, viitorul domn al Țării Românești. În 1890, s-a încercat construirea unui spital din fondurile bisericii, dar această inițiativă nu a putut fi realizată. În schimb, a fost construit un dispensar medical pentru săraci, adăpostit provizoriu în casele din curtea bisericii, întreținut din veniturile acesteia, din moșiile aferente și din donaţii. La sfârșitul secolului al XIX-lea au început lucrări de restaurare a așezământului, care au durat până în 1906. De partea financiară s-au ocupat fiii lui Barbu Știrbei Vodă, principii Alexandru și Dimitrie Știrbei, construcția fiind ridicată după planurile arhitectului și restauratorului francez André Lecomte du Noüy. Tot acum s-a construit turnul de intrare, s-a realizat pictura interioară, s-a așezat o catapeteasmă de stejar, sculptată și aurită și a fost adus mobilier din Franța. În 1995, a fost refăcută pictura, iar în primii ani ai acestui secol, la solicitarea Primăriei, au fost demolate gardul și zidurile care împrejmuiau lăcașul de cult.

Descarcă PDF
Hotel-restaurant Tata și Fii

Hotel-restaurant Tata și Fii

Adresă: Strada Alexandru Ioan Cuza nr. 51, oraș Bechet, județul Dolj
iulie 16, 2019
Monumentul Războiului de Independență

Monumentul Războiului de Independență

Orașul Calafat este marcat în istoria României ca fiind localitatea de unde a început...
iulie 16, 2019
Catedrala Sfântul Mare Mucenic Dimitrie

Catedrala Sfântul Mare Mucenic Dimitrie

Istoria Craiovei se împletește strălucit cu istoria bisericii „Sfântul Dumitru”, considerată cea mai veche...
august 26, 2019
Muzeul de Artă și Etnografie (Palatul Marincu)

Muzeul de Artă și Etnografie (Palatul Marincu)

Muzeul de Artă și Etnografie din Calafat este o clădire remarcabilă aflată chiar în...
iulie 16, 2019
Biserica „Mântuleasa”

Biserica „Mântuleasa”

Situată în centrul orașului Craiova, Biserica a fost construită din cărămidă între 1786-1792, de...
iulie 16, 2019
Hotel-restaurant Ramada

Hotel-restaurant Ramada

Adresă: Strada Calea București nr. 1, orașul Craiova, județul Dolj
iulie 16, 2019
Restaurant Iberico

Restaurant Iberico

Adresă: Strada Romain Rolland nr. 13, Centrul vechi zona pietonală, orașul Craiova, județul Dolj
iulie 16, 2019
Mănăstirea Sadova

Mănăstirea Sadova

Este atestată documentar la 20 august 1530, printr-un hrisov al lui Vlad Înecatul. Biserica...
iulie 16, 2019
Hotel Helin Central

Hotel Helin Central

Adresă: Strada Alexandru Ioan Cuza nr. 14, orașul Craiova, județul Dolj
iulie 16, 2019