Scroll to top
Back

Mănăstirea Brâncoveni

Scroll

01. Descriere

La începutul secolului al XVI-lea boierii Brâncoveni ridică ansamblul arhitectural ce le va purta numele, ca loc de refugiu; în incinta acestuia, în 1570, jupâniţa Celea va ridica o bisericuţă de lemn, fiind aduşi şi câţiva călugări. Prima atestare documentară datează din 1582-1583, când Mihnea Turcitul întăreşte unele danii mai vechi. În 1634, Matei Basarab începe refacerea şi transformarea ansamblului arhitectural prevăzut cu un ingenios sistem de fortificaţii. Din vremea lui Matei Basarab se păstrează turnul-clopotniţă, spaţioasele pivniţe boltite şi zidul de apărare prevăzut cu creneluri. Actuala biserică a fost construită în locul celei vechi de Constantin Brâncoveanu, în anul 1700. Tot el va ctitori şi biserica-bolniţă (în plan triconc), în 1702. Biserica mare, ridicată între 1699-1700, în stil brâncovenesc, este în formă de cruce, cu pridvorul deschis, susţinut de opt coloane din piatră, dispuse în centru; catapeteasma de lemn, aurită, este cea originală; are o turlă pe naos, iar uşile sunt din lemn masiv de stejar sculptat. Biserica adăposteşte mai multe morminte, printre care şi pe cel al lui Papa Brâncoveanu (tatăl lui Constantin Brâncoveanu). Pictura datează din 1837, autorii fiind necunoscuţi. Ansamblul a avut de suferit în timpul războiului turco-austriac din 1716-1718, şi la cutremurul din 1838. După secularizarea averilor mănăstireşti a rămas un aşezământ modest, al cărui curator a fost Popa Şapcă. În timp, mănăstirea s-a ruinat, fiind refăcută parţial de episcopul Vartolomeu Stănescu (1921-1938). Între 1940-1959, a fost mănăstire de maici, dar în urma decretului 410/1959, sfântul lăcaş a fost desfiinţat, aici funcţionând, pentru o scurtă perioadă de timp, un azil de bătrâni; a rămas apoi pustie timp de 20 de ani. După 1980, au fost aduse câteva maici de la mănăstirea Clocociov şi au început primele reparaţii. Au fost efectuate lucrări capitale de renovare.

Descarcă PDF
Hotel-restaurant Sucidava, oraș Corabia

Hotel-restaurant Sucidava, oraș Corabia

Adresă: Strada Portului, oraș Corabia, județul Olt
iulie 17, 2019
Mănăstirea Studina

Mănăstirea Studina

Este o mănăstire relativ nouă, primele lucrări au început în 1994, prin zidirea unei...
iulie 17, 2019
Restaurant Trattoria del Gusto, oraș Slatina

Restaurant Trattoria del Gusto, oraș Slatina

Adresă: Strada Independenței Bl. T1 parter, oraș Slatina, județul Olt
iulie 17, 2019
Restaurant Coquette Bistro, oraș Caracal

Restaurant Coquette Bistro, oraș Caracal

Adresă: Piața Victoriei nr. 14, oraș Caracal, județul Olt
iulie 17, 2019
Muzeul Romanațiului

Muzeul Romanațiului

Muzeul din Caracal poartă vechiul nume al regiunii, și anume Romanați. Ideea înființării unui...
iulie 17, 2019
Mănăstirea Clocociov

Mănăstirea Clocociov

A fost atestată încă din timpul lui Neagoe Basarab (1512-1521), când era menţionată într-un...
iulie 17, 2019
Muzeul Județean Olt

Muzeul Județean Olt

Muzeul județean Olt a luat ființă în anul 1952, dar ideea unui astfel de...
iulie 17, 2019
Mănăstirea Călui

Mănăstirea Călui

Numit în vechime şi Cepturoaia, așezământul a fost ridicat în 1515, în timpul domnitorului...
iulie 17, 2019
Teatrul Național din Caracal

Teatrul Național din Caracal

Clădirea Teatrului Național din Caracal este cu siguranță una dintre cele mai reprezentative și...
iulie 17, 2019