Scroll to top
Back

Mănăstirea Călui

Scroll

01. Descriere

Numit în vechime şi Cepturoaia, așezământul a fost ridicat în 1515, în timpul domnitorului Neagoe Basarab (1512-1521), primii ctitori fiind Vlad banul (bunicul celor trei fraţi Buzeşti), Dumitru pârcălabul şi Balica spătarul. Lucrările au fost terminate abia în 1588, prin strădaniile fraţilor Buzeşti (Radu, Preda şi Stroe). În 1594, au fost finalizate chiliile şi clopotnița, în 1600, a fost pictată biserica (de Mihnea zugravul) și în 1610, a fost adăugat un pridvor (ruinat în 1859). Mănăstirea Căluiu a fost folosită de-a lungul veacurilor şi ca necropolă a familiei Buzeşti: Preda Buzescu,  mare ban în Craiova, înhumat în decembrie 1608, Stanca – jupâniţa lui Radu Buzescu, înmormântată în februarie 1590, şi Radu Buzescu – mare clucer, înhumat în ianuarie 1610. Închinată Sfântului Mormânt de la Ierusalim, mănăstirea a avut de suferit din cauza nepăsării călugărilor greci. În 1821, a fost incendiată de turci și în 1823, au fost aduşi călugări români. În timpul egumenului Chiriac Râmniceanu (1823-1828) s-au executat mai multe lucrări de consolidare a sfântului lăcaş. În 1834, biserica a fost repictată de postelnicul Barbu Coşoveanu zugravul. În 1856, a ajuns din nou în stare de ruină, astfel că în anii 1859-1861, au fost efectuate alte lucrări de consolidare. După secularizarea averilor mănăstireşti, starea mănăstirii s-a agravat din nou. Între 1986 și 2006 s-au efectuat ample lucrări de restaurare şi modernizare, fiind ridicate mai multe dependinţe şi o impunătoare biserică în stil tradiţional, cu trei turle şi pridvor deschis. Ctitoria Buzeştilor a fost iniţial mănăstire de călugări, apoi de maici până în 1985-1986, când a redevenit mănăstire de călugări.

Descarcă PDF
Mănăstirea Brâncoveni

Mănăstirea Brâncoveni

La începutul secolului al XVI-lea boierii Brâncoveni ridică ansamblul arhitectural ce le va purta...
iulie 17, 2019
Mănăstirea Măinești

Mănăstirea Măinești

Prima biserică a fost ctitorită din lemn de ispravnicul Matei Bârzeanu, în anii 1742-1743....
iulie 17, 2019
Mănăstirea Studina

Mănăstirea Studina

Este o mănăstire relativ nouă, primele lucrări au început în 1994, prin zidirea unei...
iulie 17, 2019
Cetatea Sucidava

Cetatea Sucidava

Cetatea Sucidava este situată pe malul Dunării, la câțiva km de marginea localității Corabia....
iulie 17, 2019
Restaurant Trattoria del Gusto, oraș Slatina

Restaurant Trattoria del Gusto, oraș Slatina

Adresă: Strada Independenței Bl. T1 parter, oraș Slatina, județul Olt
iulie 17, 2019
Hotel-restaurant Sucidava, oraș Corabia

Hotel-restaurant Sucidava, oraș Corabia

Adresă: Strada Portului, oraș Corabia, județul Olt
iulie 17, 2019
Hotel-restaurant Retro, oraș Caracal

Hotel-restaurant Retro, oraș Caracal

Adresă: Strada Radu Șerban nr.2, oraș Caracal, județul Olt
iulie 17, 2019
Muzeul Câmpiei Boianului și satul neolitic

Muzeul Câmpiei Boianului și satul neolitic

La inițiativa profesorului Traian Zorzoliu, care și-a dedicat practic întreaga viața acestui obiectiv, a...
iulie 17, 2019
Restaurant Coquette Bistro, oraș Caracal

Restaurant Coquette Bistro, oraș Caracal

Adresă: Piața Victoriei nr. 14, oraș Caracal, județul Olt
iulie 17, 2019